Diploma's en certificaten


3- jarige Opleiding in Professionele Communicatie (2019)

Phoenix Opleidingen, Utrecht


NLP-practitioner, TA 101 Training, Systemisch Werken


Sociologie (1996)

Katholieke Universiteit Brabant, Tilburg

(heden: Tilburg University)